Strateginio veiklos plano 2020 m. aprašymas

Strateginio veiklos plano programos 2020 m. aprašymas

Strateginio veiklos plano 2021 m. aprašymas

Strateginio veiklos plano programos 2021 m. aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo planas 2021-2022 m. m.

2021-2022 mokslo metų veiklos planas

Strateginiai tikslai 2022-2024 m.

  • Gerinti ikimokyklinio ugdymo poreikių tenkinimą, stiprinant įtraukųjį ugdymą.
  •  Inovatyvaus ugdymo diegimas ir plėtojimas.
  • Aplinkos, skatinančios sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą (si) ir saviraišką, modernizavimas.