DARBO UŽMOKESTIS

 

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS ETATAS KOEFICIENTAS
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1 8,05
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1 8,05
Mokytojo padėjėjas 1 4,5
Virėjas 1 4,5

 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 “DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.