INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

2017 m. I ketv.

2017 m. II ketv.

Direktorius

912.20

912.20

Pavaduotojas ugdymui

696.67

696.87

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

567.68

574.20

Vyriausias buhalteris

730.80

783.00

Buhalteris

456.75 535.05

Meninio ugdymo mokytojas

725.59

725.59

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

672.36

672.36

Logopedas

642.06

698.83

Sveikatos priežiūros specialistas

417.60

495.90

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

665.56

665.56

Auklėtojos padėjėjas

400.64

430.65

Sekretorius-raštvedys

404. 55 482.85

Maisto sandėlininkas

400.64 456.75

Virėjas

400.64 443.70

Skalbėjas

380.21 380.21

Sargas

380.21 380.21

Kiemsargis

380.21 380.21

Pagalbinis darbininkas

380.21 380.21

Valytojas

380.21 380.21

Santechnikas

400.64 400.64

Elektrikas

400.64 400.64

Einamojo remonto darbininkas

380.21 380.21