PARAMA

Pagal LR Seimo priimtus labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus, Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jų praeitais metais sumokėjo pajamų mokesčio dalis ( iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar kitai organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Kviečiame Jus pasinaudoti galimybe ir paremti mūsų įstaigą.

Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkai gerinti.

Kaip galite tai padaryti. Iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto mokesčio dalį pervestų į lopšelio- darželio ,,Raudonkepuraitė“ sąskaitą.

Įstaigos rekvizitai:

Paramos gavėjas – Plungės lopšelis- darželis ,,Raudonkepuraitė“

Įstaigos kodas – 191128427

Įstaigos adresas – V. Mačernio g. 47, LT-90130, Plungė