MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Piniginė dienos maitinimo norma lopšelyje-darželyje:

 Lopšelio grupės  1,80 Eur.  Darželio grupės  2,10 Eur.
 Pusryčiai (25%)  0,39 Eur  Pusryčiai (25%)  0,53 Eur.
 Pietūs ( 45%)  0,7 Eur.  Pietūs ( 45%)  0,95 Eur.
 Vakarienė (30%)  0,47 Eur.  Vakarienė (30%)  0,63 Eur

Tėveliams suteikiama galimybė pasirinkti maitinimų skaičių

Nustatytas 0,29 Eur. mokestis už kiekvieną vaiko lankytą dieną, bendroms įstaigos reikmėms.

Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose, atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą.
Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose mažinamas 50 procentų, jei:
  • Vaikas, kurio abu tėvai arba motina ( tėvas), viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra bedarbiai (kas trys mėnesiai pristačius iš darbo biržos pažymą; jei keičiasi šeimos sudėtis, reikia vėl pristatyti pažymą apie šeimos sudėtį);
  • Vaikas turi tik vieną iš tėvų:
     Vienas iš tėvų yra miręs, - pateikus šeimos sudėties pažymą ir mirties liudijimo kopiją;
     Vienas iš tėvų yra dingęs be žinios, - pateikus šeimos sudėties pažymą ir teismo sprendimo kopiją dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;
     Įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo, - pateikus šeimos sudėties pažymą, vaiko gimimo liudijimo išrašo kopiją ir teismo sprendimo kopiją;
  • Šeima augina tris ir daugiau vaikų ( vaikai iki 18 metų, vyresni – jeigu jie mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau negu jiems sukanka 24 metai), - pateikus šeimos sudėties pažymą, pažymą iš mokymo įstaigų rugsėjo ir sausio mėnesiais;
  • Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, - pateikus pažymą iš mokymo įstaigos rugsėjo ir sausio mėnesiais;
  • Tėvas ar motina atlieka tikrąją karo tarnybą ( Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą), - pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos;
  • Vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
  • Vaiko abiems tėvams ( globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40% darbingumo lygis.
  • Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų ( globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, pietų, vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. Prašymai dėl maitinimo pakeitimo ikimokyklinio ugdymo mokyklose vadovui pateikiami ne dažniau kai vieną kartą per mėnesį.
  • Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:
     Už vaiko ligos laikotarpį ir savaitę po jo, - pateikus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;
     Vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje atveju, - pateikus gydytojo pažymą dėl vaiko sveikatos būklės, dėl gydymosi sanatorijoje ar dėl namų režimo;
     Tėvų ( globėjų) kasmetinių atostogų, nemokamų, mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti skirtų atostogų metu, - pateikus patvirtinančius dokumentus, papildomų atostogų metu jei šeimoje auga 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų ( mamadieniai);
     Vasaros laikotarpiu ( birželio- rugpjūčio mėnesiais);
     Mokinių atostogų metu, - pateikus prašymą;
     Nelaimės šeimoje atvejais, artimųjų sunkios ligos, mirties atveju, - tėvams ar globėjams pateikus prašymą;
     Tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, kai pateisinamos tėvų poilsio dienos, - pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darboviečių, bei priverstinių prastovų metu tėvų ar globėjų darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
     Tėvų ligos metu, - parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją;
     Žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra - 20C šalčio ir žemesnė. – pranešus apie nebuvimą;
     Jeigu įstaiga ( grupė ) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų.

  • Nuo 2017 m. sausio 1 d.prašome mokėti už darželį internetu, nurodant šiuos rekvizitus (pasikeitė gavėjo sąskaita):

Gavėjas: Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“
Gavėjo sąskaita: LT874010051003831688
Suma: .............
Mokėjimo paskirtis: VAIKO VARDAS, PAVARDĖ, GRUPĖ
PRAŠOME PERVESTI TIKSLIĄ SUMĄ