Plungės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“

Informacija tėvams
Grupės tvarkos taisyklės

Siekdami, kad Jūsų vaikas grupėje jaustųsi saugus ir laimingas bei užtikrinti sklandų pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, maloniai prašome laikytis šių taisyklių:

• Vaikai į grupę atvedami iki 9.00 val. Vaikui susirgus ar vėluojant tėvai informuoja įstaigą tel. 8(448) 72379 arba auklėtojas telefonais ...............................................................
• Įstaiga dirba iki 17.30 val., todėl būtų malonu, kad bent 10-15 min. savo laiko skirtumėte pabendravimui su grupės auklėtoja apie vaiko dienelę grupėje.
• Vaiką iš darželio pasiima tėvai, globėjai arba raštu įgaliotas pilnametis asmuo.
• Į grupę atvedami tik sveiki vaikai (sloga, kosulys, paraudusios akys yra pirmieji ligos požymiai, todėl tokie vaikai į grupę nepriimami).
• Vaikui susirgus įstaigoje, auklėtoja informuoja tėvus, o jie privalo nedelsiant vaiką pasiimti iš grupės. Po ligos į grupę vaikas grįžta tik su gydytojo pažyma.
• Tėvai pagal sutartį už ugdymo ir maitinimo paslaugas gavę sąskaitas, privalo susimokėti iki to mėnesio 25 d.
• Tėvai, turintys mokesčių lengvatas, privalo laiku pristatyti dokumentus. Pamiršus pristatyti dokumentus, lengvatos negalioja.
• Tėvai informuoja auklėtojas apie vaiko būklę, individualias problemas (ligos, maitinimosi ypatumai ir kt.), ugdymosi poreikius, elgesį.
• Vaikai atvedami švarūs, tvarkingais drabužėliais ir patogia avalyne. Nuolat vaiko spintelėje turėtų buti švarių drabužėlių komplektas, vienkartinės nosinaitės, drėgnos servetėlės, pagal poreikį – sauskelnės.
• Vaikai į darželį ateina žaisti, tyrinėti, susipažinti su aplinka, todėl tėvai pasirūpina atitinkamais vaiko drabužėliais, kuriuos negaila išsitepti.
• Pagal galimybes tėvai talkina tvarkant ir turtinant grupę, jos aplinką.
• Dėl individualių vaiko ugdymui (-si) reikalingų priemonių ( spalvoti pieštukai, flomasteriai, akvarelė, guašas, spalvotas popierius, spalvinimo knygelė ir tt.) informaciją suteiks Jūsų vaiko grupės auklėtoja.
• Bendraujama ir bendradarbiaujama kuriant ugdomąjį procesą (įvairios informacijos, vaizdinės medžiagos, patirties pasidalinimas, perdavimas).
• Bendradarbiauti skatinant vaikų savarankiškumą, įsitraukti, kartu kuriant grupės taisykles vaikams, namie laikytis tų pačių taisyklių ir susitarimų, kaip ir grupėje.
• Siekiant išvengti vaikų tarpusavio konkurencijos ir manipuliavimo, nerekomenduojame neštis iš namų žaislų, o jei atsinešite – būkite pasiruošę jais dalintis su draugais ir supraskite,kad gali nutikti ir taip, kad žaisliukas sulūš ir nebeparkeliaus namo. Draudžiama neštis į darželį aštrių, sunkių, kietų, smulkių daiktų, su kuriais Jūsų vaikas gali susižeisti ar sužeisti, gąsdinti kitus vaikus, užspringti.
• Pasitikėti grupės auklėtoja ir leisti jai priimti sprendimus, susijusius su Jūsų vaikų priežiūra, saugumu.
• Iškilus įvairiems klausimams ar nesusipratimams, prašome pirmiausia juos išsiaiškinti grupės bendruomenės rate su auklėtoja. Neradus atsakymo ar sutarimo – kreiptis į darželio direktorę.

Pagarbiai –
Plungės lopšelio-darželio “ Raudonkepuraitė” administracija