LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RAUDONKEPURAITĖ“ VALDYMO SCHEMA:

Bevardis

 

DI