PASLAUGOS

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ir bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus.
Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius tarties, fonemines klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus.

Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus.

LOGOPEDĖ REGINA GUDAVIČIENĖ

I-V 8.00 – 15.15
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00
Kontaktinis telefonas ( 8448) 72379

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS – organizuoja muzikinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, ritminių judesių, grojimo įgūdžius, lavina estetinį skonį muzikai, formuoja tautinės savimonės pradmenis, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus.
Sustiprintas muzikinis ugdymas realizuojamas papildomoje veikloje ( folkloro būrelyje), kur vaikai supažindinami su žemaičių krašto ypatumais.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA  NIJOLĖ PUPLAUSKIENĖ

IV 8.00 – 13.18
Pietų pertrauka I 15.30 – 16.00  II-III-IV-V – 11.30 – 12.00
Kontaktinis telefonas ( 8448) 72379

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą, teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams, užtikrina pirmos pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų ar kitokių atsitikimų atveju bei dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, programose, projektuose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ LINA DONAUSKIENĖ

I-V 8.00 – 16.18
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00
Kontaktinis telefonas ( 8448) 72379