Straipsniai

Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, nes liudija"

Visų valstybių ir tautų gyvenime ateina dienų ir valandų, kai išbandoma jų valia, brolybė ir ryžtas apginti tai, kas svarbiausia.

Tokių akimirkų, pačių sudėtingiausių situacijų metu sprendžiamas visų bendruomenės narių likimas. Išbandomi šios bendruomenės žmogiškieji ryšiai ir pasiryžimas vienas dėl kito daug paaukoti ir atiduoti.

Sausio 13-ąją prisiminėme istorines 1991-ųjų akimirkas, parodžiusias Lietuvos gyventojų vienybę ir pasiaukojimą, pagerbėme žuvusiųjų už atkurtą valstybės Nepriklausomybę atminimą, uždegdami languose žvakutes, įsisegdami neužmirštuolės žiedą, darydami darbelius, skirtus Lietuvos didvyriams.