Straipsniai

Civilinės ir priešgaisrinės saugos pratybos

Lapkričio 19 dieną lopšelyje-darželyje vyko priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybos.
Pratybų tikslas – praktiškai atlikti vaikų bei personalo evakavimą, mokyti, kaip elgtis darželyje kilus gaisrui, tobulinti evakavimo organizavimą bei veiksmų koordinavimą tarp lopšelio-darželio vadovybės, personalo bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų, susidarius ekstremaliajam įvykiui (gaisrui).
Šiomis pratybomis siekiama tobulinti praktinius įgūdžius, evakuojant lopšelio-darželio ugdytinius ir darbuotojus gaisro atveju.
Pratybų metu, pirmo aukšto patalpoje –skalbykloje, buvo imituotas gaisras. Atlikus evakuaciją, vyko pratybų aptarimas, kuriame buvo analizuotos padarytos klaidos.
Šios pratybos – tai dar vienas svarbus žingsnis į gebėjimą užtikrinti visapusį vaikų saugumą, mokėjimą saugiai gyventi ir atsakingai elgtis iškilus pavojui.