Straipsniai

Zipis – geriausias priešmokyklinukų draugas

Vaikams ruošiantis į mokyklą labai svarbu ugdyti socialinę kompetenciją: tinkamai bendrauti su draugais ir suaugusiaisiais, mokėti elgtis artimiausioje aplinkoje, gerbti kitų jausmus, toleruoti kitokius žmones, laikytis tam tikrų socialinio gyvenimo taisyklių, ugdytis tautinį, kultūrinį tapatumą. Žinojimas, kad visi žmonės yra skirtingi, padeda išsiugdyti gebėjimą tinkamais būdais spręsti konfliktus, reikšti savo mintis. Jeigu vaikas išmoks bendrauti su kitais, pažins save, jam bus lengviau ir paprasčiau adaptuotis mokykloje.
Darbo su šešiamečiais praktika ir patirtis rodo, kad ankstyvosios prevencijos programa „Zipo draugai“ ne tik padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, bet ir yra raktas į kokybišką priešmokyklinį ugdymą(si). Tad jau 6 metai Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinukams geriausias draugas yra Zipis. Tarptautinė programa visame pasaulyje pripažįstama kaip viena veiksmingiausių ankstyvosios prevencijos programų. Jos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Tikime, kad „Ąžuoliuko“ ir „Varpelio“ grupių vaikų prigimtinis smalsumas ir išugdytos kompetencijos valandėlių metu bus tvirtas pamatas sėkmingai pradžiai mokykloje.