Straipsniai

Su gimtadieniu, LIETUVA!

Pati gražiausia man yra
Šalelė mūsų – LIETUVA!
Jos kalvos, kloniai, ežerai
Širdelę džiugina labai!

Vasario 15 d. „Raudonkepuraitės“ darželio bendruomenė šventė Vasario 16 – osios dieną, kuri visiems žinoma kaip Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Darželyje vaikučiai šią dieną artina – džiūgaudami vadina LIETUVOS GIMTADIENIU.
Diena prasidėjo iškilmingai ir spalvingai. Grojant muzikai, į šventę rinkosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, auklėtojos, darželio darbuotojai. Vaikų rankelėse plazdėjo trispalvės vėliavėlės, visi buvo išsipuošę mūsų trispalvės spalvomis.
Nuotaikingai skambėjo
LIETUVAI vaikučių dainuojamos  dainelės, rateliai, lietuvių liaudies žaidimai. Iš visos širdelės liejosi sakomi posmai apie TĖVYNĘ, GAMTĄ, ARTIMUS ŽMONES. Grįžę į grupes vaikučiai vaišinosi tėvelių suruoštomis trispalvėmis vaišėmis. Vykusi šventė suteikė daug džiugių emocijų vaikams, visai darželio bendruomenei. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už paruoštas vaišes, visai bendruomenei už buvimą kartu.