Straipsniai

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena.

LAISVĖ – didžiausias kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Prieš 28 metus, prie televizijos bokšto Vilniuje, kovoje už Lietuvos laisvę žuvo 14 žmonių. Jie žuvo dėl Lietuvos, dėl Tėvynės. Jų pasiaukojimas sukėlė vilties gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje.

Sausio 11 dieną, penktadienį, mūsų darželio bendruomenė prisidėjo prie kasmetinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Šią dieną darželio languose sužibo žvakučių šviesa. Taip išreiškėme padėką tautos didvyriams, paaukojusiems savo gyvybę už Tėvynės laisvę, o neužmirštuolės žiedas, prisegtas arčiau širdies, priminė, kad niekada nepamiršime šių drąsių žmonių, savo tautos istorijos. Grupėse auklėtojos jaunajai kartai suprantama kalba kalbėjo apie šią dieną, apie Lietuvos istoriją, vienybę, laisvę, teisingumą, gyvybę, pasiaukojimą. Vaikai savo kūrybos darbeliuose išreiškė meilę Lietuvai, savo šaliai.

Taigi artėjanti Laisvės gynėjų diena yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą LAISVĘ.