Straipsniai

Civilinės saugos funkcinės pratybos

Lapkričio 10 d. lopšelyje-darželyje „ Raudonkepuraitė“ buvo vykdomos civilinės saugos funkcinės pratybos. Pratybų tikslas – praktiškai atlikti vaikų bei personalo evakavimą, mokyti l.d. bendruomenę, kaip elgtis įstaigoje kilus gaisrui, tobulinti evakavimo organizavimą bei veiksmų koordinavimą tarp l.d. vadovybės, personalo ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų.
Po pratybų vaikai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su ugniagesių automobilio įranga bei pasiklausyti ugniagesių patarimų, kaip elgtis kilus gaisrui.